Ajuts i subvencions


Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2016
Data de publicació: 18/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 17/02/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Documents addicionals:

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat