Quirorius


$urlFileEntry

 

Descripció: QuiroRius és el programa per al Seguiment dels Ratpenats Aquàtics de Catalunya, implementat des de l'any 2008 a bona part de les conques fluvials del territori català.

El seguiment consisteix en el recompte de rat-penats aquàtics en quatre punts del tram d'un riu amb flux laminar, distanciats 330 m entre ells. Les observacions es realitzen 60 minuts després de la posta de sol.

Dedicació: Es realitzen 2 mostreigs a l'any de 2 hores de duració aproximada, a la primera i segona quinzena del mes d'agost.

Perfil del voluntari:Públic general, però preferentment persones que habitin a prop dels punts de mostreig o que els visitin amb regularitat, de manera que es pugui donar una continuïtat anual al punt de seguiment.

Requeriments de formació: Qualsevol persona no experta pot realitzar-lo, prèvia assistència a alguna de les jornades de capacitació que organitza el Museu de Ciències Naturals e Granollers o participar en algun dels transsectes en companyia d'observadors més experimentats.

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

 

Més informació: www.ratpenats.org/CAT/Seguiment/quirorius.php

Enllaços d'interés: 

 

Natusfera


Descripció: Natusfera és un projecte que recull observacions d'un gran número de tàxons a través de fotografies. La plataforma és una adaptació de iNaturalist, així que introduïdes dades nodreixen aquesta gran base de dades internacional. Disposa d'un portal web i una aplicació mòbil amb molts recursos per a la identificació d'espècies i una comunitat d'usuaris per interactuar i fer consultes. També permet dissenyar projectes de seguiment propis i col·laborar amb altres que ja estiguin en funcionament.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. El projecte disposa d'un apartat de guies d'identificació d'espècies.

Entitat de recerca/coordinació: Nodo Nacional de Biodiversidad en España (GBIF.ES), Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF)

 

Més informació: natusfera.gbif.es

Enllaços d'interés:

 

Ornitho.cat


$urlFileEntry

 

Descripció: ornitho.cat és el portal web dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions d'espècies de Catalunya.

En aquest web podreu introduir les vostres cites, consultar-les i que siguin validades per ornitòlegs especialitats. Actualment es poden introduir dades d'aus mamífers, quiròpters, peixos, amfibis, rèptils, ropalòcers, odonats, ortòpters, cigales, ratpenats, peixos, mamífers marins, crancs de riu i musclos.

Les dades són verificades per centres de recerca i entitats naturalistes i  compartides amb el Banc de Dades de Biodiversitat.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: Institut Català d'Ornitologia

 

Més informació: Ornitho.cat

 

Enllaços d'interés:

Riu.net - Avaluació del grau d'alteració dels rius


$urlFileEntry

 

Descripció: Riu.net és projecte per analitzar el grau d'alteració dels rius catalans a través d'avaluacions realitzades per voluntaris. Una aplicació mòbil dóna les pautes per completar aquesta avaluació, que consisteix en la descripció de les característiques de l'ecosistema fluvial i en la identificació de la fauna invertebrada que hi viu

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general. El projecte té un caràcter marcadament didàctic, així que és molt positiu que escoles, associacions o altres entitats locals hi participin

Requeriments de formació: Cap. Cal saber identificar les espècies citades, però l'aplicació mòbil disposa de claus dicotòmiques per a determinar-les

Entitat de recerca/coordinació: Freshwater Ecology and Management Research Group i Universitat de Barcelona

 

Més informació: http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici

 

1000 Punts d'aigua - Identificació i seguiment de punts d'aigua


 

Descripció: L'objectiu del projecte és obtenir un inventari a nivell català de petits punts d'aigua. La identificació d'aquests punts es fa a través de col·laboradors. En un futur el projecte inclourà un programa de seguiment d'aquests punts i implantarà mesures de conservació per aquells que siguin més rellevants.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap

Entitat de recerca/coordinació: Paisatges vius

 

Més informació: http://www.1000punts.cat/ca/home

 

Avistaments d'amfibis i rèptils registrats per la Societat Catalana d'Herpetologia


 

Descripció: La Societat Catalana d'Herpetologia és una associació científica sense afany de lucre, fundada l'any 1981, que aplega herpetòlegs afeccionats i professionals i el seu àmbit d'actuació és nacional.

Aquesta associació, recull les observacions d'amfibis i rèptils per l'edició de l'Atles herpetològic català de la Societat Catalana d'Herpetologia.

La col·laboració amb el projecte consisteix en recollir avistaments d'individus d'amfibis i rèptils

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: Societat Catalana d'Herpetologia

 

Més informació: https://soccatherp.org/

També podeu registrar les vostres cites a través del web www.ornitho.cat

IASTRACKER. Identificació de poblacions d'espècies flora i fauna invasores


 

Descripció: L'objectiu del projecte IASTRACKER (Invasive Alien Species Tracker) és determinar l'abast de la distribució d'espècies invasores, ja siguin animals o vegetals, dins de l'àmbit europeu. Els col·laboradors del projecte recullen localitzacions d'aquestes espècies mitjançant una aplicació mòbil.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: IC5Team

 

Més informació: http://ic5team.org/?q=ca

Vespapp - Ciència ciutadana per a la detecció de la vespa asiàtica


 

Descripció: Per a conèixer de primera mà com ha evolucionat aquest projecte i què l'ha motivat podeu consultar l'enllaç corresponent a la seva web. 

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: http://vespapp.uib.es/ca/about/

 

Més informació: http://vespapp.uib.es/

Podeu veure el mapa actual d'avistaments en el següent enllaç: http://vespapp.uib.es/ca/sightings/

CBMS - Programa de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya


 

Descripció: El programa de seguiment de papallones diürnes (ropalòcers) de Catalunya s’anomena Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS). Té com a principal objectiu conèixer els canvis d'abundància de les poblacions de papallones i relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals.
El seguiment es realitza mitjançant el recompte d’individus per espècie trobats en un transsecte fix que es realitza a velocitat constant

 

Dedicació: Realització d’un transsecte a la setmana entre els mesos de març i setembre. El temps utilitzat per recórrer-lo varia segons l'època de l'any, però sol oscil·lar entre 1-3 h. El comprimís és el de realitzar el seguiment com a mínim durant cinc anys

Perfil del voluntari: Públic general. Per la freqüència dels mostreigs, és recomanable que el voluntari resideixi a prop del transsecte o el visiti amb regularitat

Requeriments de formació: Normalment la primera temporada serveix per provar i ajustar el recorregut abans que es consideri definitiu. En aquesta primera etapa rebreu l'ajuda i consells dels coordinadors del projecte CBMS

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

Més informació: http://www.catalanbms.org/

Fenodato - Observacions fenològiques


 

Descripció: El projecte anima a enviar observacions fenològiques de determinades espècies es a dir, manifestacions estacionals o periòdiques d’algunes espècies (migració d’ocells, la floració de les plantes, etc). Les observacions són compartides mitjançant un Twit que ha de seguir una estructura concreta: el nom de l’espècie, la data de l’observació, les coordenades i l’estadi fenològic observat.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és coordinat per la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF)

Més informació: http://www.fenodato.net/

 

Observadors del mar


 

Descripció: L’objectiu del projecte Observadors del Mar és realitzar recerca marina a través de la recopilació d’observacions i experiències sobre fenòmens que ocorren en el mar.
Els colaboradors recullen dades sobre distribució i abundància d'espècies marines comunes, aparició d'espècies marines, 'rares' o invasores, o presència d'efectes sobre l'ecosistema (mortalitats d'organismes, contaminació superficial i del fons). Les dades són utilitzades a la recerca sobre els efectes que l'escalfament global, la contaminació, els canvis de biodiversitat, les invasions d'espècies exòtiques i la sobrepesca estant tenint sobre el mar.

 

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és desenvolupat per un equip interdisciplinar d’investigadors i és coordinat per l’Institu de Ciències del Mar (ICM), i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

 

Més informació: http://www.observadorsdelmar.cat/que-es.php

 

Mosquito Alert


 

Descripció: Mosquito Alert és una plataforma ciutadana per investigar i controlar mosquits transmissors de malalties globals. A través d’una aplicació mòbil, els observadors voluntaris envien fotografies de les seves troballes de mosquit tigre. Amb aquestes dades, els científics estudien la seva distribució per tal de poder implementar mesures de seguiment i control

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és coordinat per un equip interdisciplinar d’investigadors de diverses entitats: El Centre d’estudis Avançats de Blanes (CEAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF) i el Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA)

 

Més informació: http://www.mosquitoalert.com/ca/

interest