Avisos i alertes


Iniciats els treballs de manteniment de la Xarxa Viària

El proppassat divendres vàren iniciar-se el treballs de manteniment d'alguns camins de la xarxa viària bàsica del parc.

Aquests treballs, que es duen habitualment cada primavera, tenen com objectiu d'una banda millorar la transitabilitat, i d'altra garantir l'accessibilitat dels vehicles d'extinció d'incendis.

Les actuacions previstes són, en funció del camí, el repàs del ferm amb motoanivelladora, el reperfilat de les cunetes per millorar l'evacuació de les aigues pluvials i la reducció de la vegetació en la secció de servei del camí.

Els camins on està previst actuar són els següents:
 
1    Camí de Sant Sebastià ; Ferm i cunetes; Vilassar de Dalt  
2    Pista Carenera Can Camat Can Bernadó; Ferm, cunetes i vegetació; Òrrius
3    Camí Torre Cellecs; Ferm i cunetes; Vilanova del Vallès
4    Camí de les Lloberes  (de la Roca d'en Toni a Can Maimó); Vilanova del Vallès
5    Camí de Can Boquet a Can Maimó ; Vilassar D-Vallromanes
6    Camí Serra de Teià;  Ferm, cunetes i vegetació;    Teià
7    Camí de Can Mastruch;  Ferm, cunetes i vegetació; Cabrils
8    Camí de Cirers;  Ferm i cunetes;  Cabrils
9    Pista Carenera Font de Cera-Can Boquet   Mirador Cornisa-Can Bernardó;  Ferm;  Premià de Dalt
10    Camí a Baldiri; Ferm;  Premià de Dalt
11    Accés Torre Raiguer;  caixa, ferm;  Montornès del Vallès

Ocasionalment els treballs comportaran restriccions a la circulació. Podeu fer-ne el seguiment mitjançant el Facebook  https://www.facebook.com/parcserraladalitoral/ 

 

Altres  avisos i alertes d'interès per a l'usuari.

Afectació de pinedes per plagues forestals


 

Les pinedes del Maresme, debut a les sequeres acumulades i a les fortes onades de calor dels darrers anys, es troben força debilitades i es troben afectades degut a la seva vulnerabilitat a l'atac de plagues.

 

Actualment, les principals afectacions per plagues al Maresme són la processionària (Thaumetopoea pityocampa), l'escolítid dels pins (Tomicus destruens) i el fong Thyriopsis halepensis.

 

El Consell Comarcal del Maresme (CCM), el Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DAAM), la Diputació de Barcelona i les Associacions de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central i la de Montnegre-Corredor, han acordat treballar conjuntament per la gestió de la plaga.

 

 

Treballs forestals a finques amb un elevat grau d'afectació per la plaga de Tomicus destruens

 
Està previst que les actuacions finalitzin a finals de març, abans que els adults de Tomicus destruens comencin a emergir del tronc
L’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central  ha començat els treballs en algunes finques que es troben dins l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral i que estan afectades per l’escarbat perforador Tomicus destruens. Aquestes actuacions estan  finançades, en part, per la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut de gestió forestal sostenible, i en part per la Diputació de Barcelona.
 
Des de l’APFSLC es va sol·licitar actuar en 24,5 ha distribuïdes en cinc finques:
 
  • Finca Cau de la Guineu (Teià)
  • Finca La Gabatxa (Teià)
  • Finca Coll de Clau (Vallromanes)
  • Finca Can Pau Arenas (Vallromanes)
  • Finca Can Boquet (Vilassar de Dalt /Cabrils)
Les finques han estat escollides atès els seu elevat grau d’afectació  (més del 80% de peus afectats).
 
Els treballs consisteixen en la tallada i posterior extracció de l’arbre sencer i el seu trasllat i acumulació  per a l’aprofitament de biomassa.
 

Risc d'incendis


Del 15 de març al 15 d'octubre es prohibeix fer foc en terrenys forestals

Per tal de prevenir els incendis forestals des del 15 de març i fins el 15 d'octubre no es pot encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 500 m que els envolta.

Aquesta restricció afecta tant a la crema de restes vegetals com a focs d'esbarjo (fogueres, barbacoes, etc.) i als focs relacionats amb activitats agrícoles i ramadres.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa a disposició dels usuaris al seu lloc web més informació sobre aquesta normativa i sobre com obtenir l'autorització si s'han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen risc d'incendi forestal.

Foto: Foc a Teià 2016 Autor:CPSL

 

Mapa del risc d'incendis forestals. Pla alfa.

Durant els dies amb forts vents s'incrementa el risc d'incendis. Us recomanem que extremeu les mesures de protecció i les precaucions a les activitats a l'aire lliure.

 

Informeu de qualsevol incidència al 112.

 

Podeu consultar informació i recomanacions en els següents enllaços:

 

 

Contingut multimèdia interactiu amb consells d'autoprotecció davant incendis de la Generalitat de Catalunya:

 

Si no veieu aquest multimèdia correctament, descarregueu-vos Flash Player, o accediu a la versió html. Els enllaços recomanats obren una finestra nova.