Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny


 

El Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny) té com a gran objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels serveis dels ecosistemes i afrontar la seva conservació o restauració. El Pla s'ha plantejat com una eina de gestió que defineix objectius operatius, estableix prioritats i línies estratègiques d'acció, proposa el seguiment d'accions i processos naturals, estableix l'avaluació de resultats i inclou un sistema d'informació que és la font de documentació per als professionals i estudiosos.

 

El document també defineix les línies estratègiques i les actuacions per preservar els sistemes naturals a partir del coneixement i l'anàlisi de l'estat actual. En aquesta línia, el Pla especifica els objectius de conservació i l'estat de conservació favorable dels seus hàbitats, així com les actuacions per garantir o recuperar el bon estat de conservació de les espècies i hàbitats que mereixen un tracte prioritari, atès el seu estat de conservació precari, a causa de les amenaces que presenten o pel seu valor científic i de conservació de la biodiversitat.