CAESEN

Xarxa de Parcs Naturals

Administracions i organismes autònoms


Comissió Europea - Medi Ambient
Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una Administració local, d'àmbit provincial i de caràcter representatiu. Els seus membres són els diputats provincials, que són elegits entre els alcaldes i regidors dels 311 ajuntaments de la província. Té com a finalitats bàsiques: garantir que els ajuntaments puguin exercir les seves funcions, que els ciutadans rebin serveis municipals de qualitat i que els ajuntaments siguin l'administració més pròxima al ciutadà. Entre les línies d'actuació més importants de la Diputació de Barcelona hi ha la protecció del medi ambient i la gestió sostenible del territori. Al web www.diba.cat trobareu informació i eines de gestió per viure i treballar a la província de Barcelona.

web : www.diba.cat


Ministerio del Medio Ambient

Ministerio del Medio Ambient

Al portal web del Ministerio de Medio Ambiente, entre altres, es troben informacions vers la qualitat ambiental, els parcs nacionals, el canvi climàtic, les costes i les conques hidrogràfiques, l¿educació ambiental, així com informacions generals sobre normatives i procediments administratius.

web : www.mma.es/cat/index.htm


Observatori del paisatge

Observatori del paisatge

L'Observatori del Paisatge és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació, respon a la necessitat d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible.

web : www.catpaisatge.net/cat/index.php


Parcs de Catalunya. Generalitat de Catalunya

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa