caes

Xarxa de Parcs

Xarxa Natura 2000

 

Xarxa a escala comunitària de llocs protegits. Inclou una mostra representativa d'hàbitats d'interès comunitàri i prioritaris per aconseguir la protecció de les espècies de fauna i flora. Consta de tres fases: fase de preparació de llistes nacionals, fase de determinació de llocs d'importància comunitària (LIC) i fase de designació de les zones d'especial conservació (ZEC).
Més informació : Cliqueu aquí

Xarxa de centres de documentació

 

La Xarxa de centres de documentació d'espais naturals protegits, gestionada per la Diputació de Barcelona, té com a missió recopilar material documental sobre els espais naturals, en general, i el major número de documents sobre el parc que representen, en particular. També ajuden a millorar i facilitar el coneixement i la recerca, així com la seva gestió. Els centres procuren oferir als usuaris el major nombre de documents específics sobre cada espai i han de desenvolupar els mitjans necessaris per garantir la difusió i divulgació.
Més informació : Cliqueu aquí

11654 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa