CAES

Xarxa de Parcs Naturals

Altres parcs de Catalunya


Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals que cal conservar i conèixer en profunditat per determinar les necessitats de gestió i protecció que en garanteixin el futur. Els espais naturals protegits són una peça clau d'aquest patrimoni i tenen un paper preeminent en la seva conservació. Catalunya disposa d'una autèntica xarxa d'espais, una xarxa que va de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

web : www.gencat.cat/parcs


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa