Empreses i fundacions privades


AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) té signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per al visionat de les imatges de l'exposició de l'àliga perdiguera, dins del Programa del Pla de seguiment i conservació d'aquesta espècie.

web : www.aena.es/interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa