Empreses i fundacions privades


AENA

AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) té signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per al visionat de les imatges de l'exposició de l'àliga perdiguera, dins del Programa del Pla de seguiment i conservació d'aquesta espècie.

web : www.aena.es/FECSA - ENDESA


Fundació Miquel Torres


Obra Social 'La Caixa'

Obra Social 'La Caixa'

La Diputació de Barcelona i 'la Caixa' han signat un conveni de col·laboració per a la conservació dels 12 parcs de la Xarxa de Parcs Naturals. El conveni, a què l'Obra Social de 'la Caixa' destinarà un total de 15.000.000 EUR, es desenvoluparà en cinc anys i donarà prioritat a la prevenció d'incendis i la millora dels hàbitats forestals, impulsant l'ocupació de col·lectius de persones en risc d'exclusió social. La Caixa és una institució de naturalesa no lucrativa i social, l'objectiu fundacional de la qual és la realització d'obres socials, a més del foment de l'estalvi i la inversió. La vocació social de la Caixa és, per tant, intrínseca a la seva naturalesa jurídica. Així, des dels seus orígens, la Caixa s'ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de la seva Obra Social com de la seva activitat financera.

web : portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_Redirect_Tx?dest=2-27-10-00001000&loc=P169-1-2-1-1-29-591-1-3308-2interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa