CAES

Xarxa de Parcs Naturals

Consells, regulacions i recomanacions


Consells útils per a la vostra estada al parc


 

  Les bones pràctiques

Els espais naturals protegits són indrets on es poden practicar activitats a l’aire lliure i conèixer el nostre patrimoni natural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins indicats.


  L’ús de la bicicletaL'ús de la bicicleta

 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Adeqüeu la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 30 km/h, excepte al Parc Natural de la Serra de Collserola i al Parc de la Serralada de Marina que és 20 km/h.
 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada. • Per causes justificades, en determinades zones del Parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Seguiu els consells de la circulació motoritzada.

  La circulació motoritzada

 • La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.
 • Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.
 • El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.
 • No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.

  Acampada

L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

Àrees d'acampada incloses dins dels equipaments dels parcs

A l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona no hi ha cap zona on estigui permesa expressament l’acampada fora d’equipaments privats que ofereixen aquest servei, com per exemple, els càmpings situats al seu interior o entorn.


Càmpings situats a l'interior o a l'entorn de l'àmbit dels parcs


Altres àrees autoritzades

Al Parc Natural del Montseny:

La Garriga: Aparcament per autocaravanes localització de Google maps. No disposa de servei d'aigües grises.

Fogars de Montclús: Aparcament per autocaravanes Centre d’Informació de Fogars de Montclús. No disposa de servei d’aigües grises.

Tagamanent: Aparcament per autocaravanes (localització de Google maps). No disposa de servei d'aigües grises.

Viladrau: Àrea d'autocaravanes. Més informació i preus a la web de Viladrau.


  Visitem el parc amb seguretat

 • Planifiqueu la ruta i porteu sempre un plànol per orientar-vos.
 • Procureu caminar sempre per senders o camins clarament marcats o senyalitzats.
 • Porteu calçat adient, aigua, una provisió de queviures, roba còmoda i d’abric, així com una gorra, ulleres de sol i protecció solar.
 • Si aneu en grup no perdeu el contacte visual amb la resta de companys. No abandoneu ni deixeu mai enrere un company de ruta.
 • El vent fort pot provocar la caiguda de branques i altres elements. A les crestes o les carenes, es pot incrementar el risc d’accidents. En condicions de vent intens eviteu els indrets exposats.
 • En cas de boira és fàcil desorientar-se, no abandoneu el camí principal.
 • En cas de xàfecs o tempestes amb aparell elèctric, abandoneu les crestes dels cims, els arbres aïllats i les entrades de les coves. Un bosc dens i atapeït pot servir d’aixopluc.

  Què cal fer amb les deixalles

 • La brossa és un reclam per a la fauna salvatge i per això no hi ha  papereres i contenidors en molts espais naturals
 • És responsabilitat dels visitants emportar-se els residus que genera la seva activitat i reciclar-los.

 

 

 


  Com podem ajudar a prevenir un incendi

 • No està permès fer foc ni barbacoes fora dels espais habilitats.
 • Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi, com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles.
 • Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu al 112.

 


  Els animals de companyia

 • Els propietaris dels animals domèstics són els responsables que la seva conducta no pertorbi l’activitat tant dels habitants del parc com de la resta de visitants.
 • Porteu el gos lligat. Cal que tingueu una cura especial amb la conducta dels vostres gossos o altres animals de companyia, sobretot quan us trobeu a prop de persones, d’una masia o d’un ramat.
 • Procureu no deixar els excrements dels animals, especialment als llocs amb més afluència de visitants.
 • No abandoneu mai animals domèstics; és una conducta tipificada com a infracció. Poden esdevenir animals agressius, així com perjudicials per als ecosistemes naturals.
 • Els gossos perillosos, a més d’anar lligats, han de portar morrió. S’entén per gos perillós aquell que la llei el tipifica així, però també qualsevol gos que tingui un comportament agressiu.

  El vostre gos i els ramats al Montseny

Al Montseny, i de manera important al pla de la Calma, s’han perdut molts ramats en les darreres dècades. Les dificultats econòmiques i de gestió fan difícil la supervivència de la feina dels pastors que, des de fa segles, han configurat aquest paisatge que suposa una activitat fonamental per mantenir el teixit econòmic i social del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. També és una eina que ajuda, de manera natural, a les mesures de prevenció d’incendis. 

La presència de gossos deslligats és incompatible amb l’activitat ramadera, per la molèstia que suposa per al bestiar i pels possibles danys i perjudicis que pot provocar.

En la vostra visita al parc cal que: 

 • Porteu el gos lligat a les zones de pastura. Els gossos deslligats poden espantar els ramats i causar-los danys.
 • No portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada, segons les ordenances municipals de què disposen diversos municipis del parc.
 • Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors, que cuiden i vigilen els ramats.
 • La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural

 


  Si corres per la muntanya, respecta l’entorn 

 • Si ets corredor, actua de manera respectuosa i discreta. Minimitza el teu impacte sobre el medi natural i sobre els seus habitants i contribueix a restaurar les condicions de l’entorn.
 • L’activitat haurà de tenir les autoritzacions de les administracions competents i dels propietaris dels terrenys forestals per on passa.
 • L’organitzador haurà de tenir en compte els aspectes relacionats amb la seguretat de les persones i haurà de preveure les mesures adequades per reduir els riscos.
 • L’organitzador complirà els requeriments per tal de reduir els impactes ambientals.
 • L’organitzador potenciarà de forma proactiva el comportament responsable i promourà els valors del territori entre els participants.
 • L’organitzador s’assegurarà que, un cop feta l’activitat, no hi haurà brutícia i es retirarà el marcatge en un període de temps mínim d’entre 24 i 48 hores.
 • En cap cas podran quedar testimonis del marcatge de forma permanent en el temps.

 

Altres recomanacions d'interès


 

  La presència i l’activitat humana han deixat un conjunt de manifestacions arquitectòniques i artístiques al llarg del temps. Cal respectar aquest ric patrimoni cultural.

  Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes, ja que són el mitjà de vida de molts dels habitants del parc.

  Els aprofitaments forestals són activitats tradicionals a la majoria dels parcs. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs.

  Respecteu la natura i la tranquil·litat de l’entorn. Cal evitar sorolls innecessaris.

  La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Si coincidiu amb una batuda de senglar, cal que respecteu la senyalització i no us allunyeu dels camins.

 

 

 

  La circulació de cavalls s’ha de limitar a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

  Si hi ha risc de neu o ha nevat, consulteu l’estat de les carreteres i pistes a la pàgina web del parc. Conduïu amb precaució, respecteu els senyals i les indicacions dels guardes i dels informadors.

  Per protegir les poblacions de fauna autòctona, està prohibit alliberar animals de companyia o forans que les puguin desplaçar del seu hàbitat.

  Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. És una espècie protegida i la seva captura i tinença són sancionades per la Llei de protecció dels animals. No està permès deixar anar tortugues als parcs.

 

 

 

  El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refugi i aliment a moltes espècies animals. És protegit per la llei i la recol·lecció, tant de l’arbre com de les seves parts, és penalitzada.

  El margalló és una espècie protegida per la llei i la seva recol·leció és penalitzada.

  El rocam dels parcs és protegit i no és permès ni alterar-lo ni extreure'l.


  La pesca només està permesa a les zones de pesca controlada (ZPC) durant els períodes aptes establerts, amb la corresponent llicència i permís de pesca, i d’acord amb el que determina la legislació vigent.

El Parc del Foix disposa d'una normativa de regulació de l'activitat de la pesca al pantà del Foix.

A l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és permesa a les ZPC de la riera Major i del pantà de Sau, així com a la zona de pesca lliure sense mort de la riera Major.

 


  La funció principal dels bolets és descompondre la fullaraca. Per això, si n'aneu a buscar, no malmeteu el bosc utilitzant eines o furgant la terra. Colliu només els que conegueu bé i emporteu-vos les deixalles que genereu.

(Consulteu aquí les recomanacions)

 

 

 

 


  El castanyer és un arbre que va ser introduït a Catalunya en temps remots. Per la qualitat de la fusta i pels seus fruits, es conrea des de fa centúries en àrees frescals de muntanya mitjana, sempre en sòls silicis. Les castanyedes enriqueixen els paisatges del nostre país i són força freqüentades a la tardor, quan les castanyes arriben a la maduresa.
Per tal de no interferir en l’aprofitament del bosc i contribuir a la seva conservació, seguiu les recomanacions següents:

 • Les castanyes només es poden recollir per al consum propi i amb l’autorització dels propietaris dels arbres.
 • Sacsejar les branques o colpejar-les per fer caure les castanyes perjudica els castanyers. Només es poden collir les castanyes, ja madures, quan han caigut de l’arbre.
 • A més de ser respectuosos amb l’entorn i la propietat privada, cal evitar l’abandonament de deixalles. Emporteu-vos la brossa que genereu i utilitzeu els contenidors.

(Consulteu aquí les recomanacions).

Pinyes

A Catalunya la recollida de pinyes està permesa dins d’un període habilitat que va de l’1 de novembre al 15 de maig.  Per a la recollida i el comerç de la pinya de pi pinyoner és indispensable la possessió d’una llicència i l’autorització del propietari del terreny. 

A més, només es poden collir les pinyes que estan madures i, és obligatori deixar un mínim de cinc pinyes a l’arbre per permetre la seva regeneració natural. No complir amb aquesta normativa posa en risc la producció de pinyes de l’any següent i comporta una infracció administrativa.


  Si practiqueu l'escalada, feu-ho amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos. És prohibida la instal·lació de vies ferrades i el descens d'engorjats. Consulteu la reglamentació existent i les zones permeses per practicar l'escalada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, al Parc del Garraf i al Parc d'Olèrdola.

 

 


  L'espeleologia és una activitat esportiva especialitzada per a la pràctica de la qual es recomana tenir formació. És important comunicar a quina cova o avenc s'anirà.

Dins d'algunes cavitats, es pot produir hipòxia, a causa d'una baixa concentració d'oxígen. És aconsellable que porteu dispositius per quantificar l'oxígen i, si la mesua n'indica una concentració baixa, ho informeu a l'oficina del parc o a la Federació Catalana d'Espeleologia.

Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, les cavitats on s'ha detectat aquest problema són els avencs de la Brega, la canal de les Teixoneres, l'Illa, les Cantarelles, els Caus d'en Guitart les Piques. L'accés als avencs del Daví i de Castellsapera és regulat, a fi de protegir la fauna cavernícola. No es permet l'entrada de l'1 de novembre al 31 de maig.

El Garraf és un massís càrstic amb multiplicitat d'avencs. Us recomanem que extremeu la precaució quan camineu pel parc. No sortiu dels senders senyalitzats i tingueu cura dels infants i dels animals de companyia.


El personal d’informació de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona constitueix un dels exponents principals de la imatge d’aquests espais protegits i la que més sovint perceben les persones usuàries, que cerquen informació i orientació en relació amb els seus interessos.

 

 


Els guardes forestals de la Xarxa de Parcs Naturals constituïm l’equip humà encarregat de vetllar per la salvaguarda de la natura i la protecció i conservació d’aquests espais protegits.

 

 

 


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació