CAES

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navigation

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2020
Publish Date: 2020/07/16
Newsletter: BOPB
termini.presentacio.solicitud: fins al 4 de setembre 2020
bases.de.la.convocatoria: Bases
Instance: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2021 (ambdós inclosos)


documents.addicionals:
Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçat a les agrupacions de defensa vegetal pel desenvolupament tecnològic i la millora mediambiental de l’activitat agrària en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Any 2020
Publish Date: 2020/07/16
Newsletter: BOPB
termini.presentacio.solicitud: fins al 4 de setembre 2020
bases.de.la.convocatoria: Bases
Instance: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2021 (ambdós inclosos)


documents.addicionals:
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2020
Publish Date: 2020/07/16
Newsletter: BOPB
termini.presentacio.solicitud: fins al El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 4 de setembre de 2020
bases.de.la.convocatoria: Bases
Instance: Instància

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2021 (ambdós inclosos)

 

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.


documents.addicionals:
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2019
Publish Date: 2019/05/20
Newsletter: BOPB
termini.presentacio.solicitud: fins al 30 de setembre 2019
bases.de.la.convocatoria: Bases
Instance: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.


documents.addicionals:
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2019
Publish Date: 2019/05/30
Newsletter: BOPB
termini.presentacio.solicitud: fins al El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 30 de juny 2019.
bases.de.la.convocatoria: Bases
Instance: Instància

 

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2020.

 

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.


documents.addicionals: