CAES

Parc Natural de la Serra de Collserola

Navigation

Situació i accessos


La Serra de Collserola, de 17 km de llargària i 6 km d'amplada, limita al Nord amb la vall del Besòs, al Sud amb la del Llobregat, a l'Est amb el pla de Barcelona, i a l'Oest ho fa amb la depressió del Vallès.

Dels nombrosos turons que componen el seu perfil, el Tibidabo és el més alt (512 m). Collserola mira al mar des d'un pendent molt pronunciat, i al Vallès des de nombroses valls suaus i boscoses. El Parc de Collserola és una veritable illa verda de més de 8.000 ha. situada entre dos rius i enmig d'una de les àrees urbanes més denses de la ribera mediterrània. Inclou part del terme municipal de nou municipis.