CAES

Parc del Foix

Navigation

Agermanaments


Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra

Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra

Des de març de 2007 el Parc del Foix està agermanat amb el Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra. L'objectiu de l'agermanament és de posar en marxa una nova col·laboració i reforçar el lligam que existeix entre les dues àrees protegides (Montemarcello-Magra i Foix) degut a la història i a la cultura pròxima, així com a similars característiques ambientals, problemes de tutela i restabliment ambiental compartit a la conca del Mediterrani, i de forma més específica, a les zones fluvials comunes.