CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navigation

Cartografia


Cartografia del Pla especial


Mapes en format pdf

 

Mapes d'Ordenació

 

 

Mapes d'Informació

 

Mapes en format shape


Nom: Serralada de Marina
Acrònim: SMA
Nom oficial complet: Parc de la Serralada de Marina
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma vigent: 24/05/2002
Identificador EuroParc: 510238

 


Metodologia d'obtenció:


Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cartografia de referència: Base topogràfica 1:5000 v. 2.0 ICC

 

 

Contingut:

 

510238_ZONES.SHP: Ordenació
510238_TE.SHP: Tractament específic
510238_XV.SHP: Xarxa viària
510238_GR92.SHP: GR92 Mediterràni
510238_VP.SHP: Via de passejada

 

Sistema de referència


Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI


Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat