CAES

Parc del Castell de Montesquiu

Navigation

Pla especial d'ordenació


Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu


 

El Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu va ser aprovat en data 30 de juliol de 1986 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 755 de 20 d'octubre de 1986 i modificat en data en data 2 d'abril de 1998 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 2.672 de 2 de juliol de 1998.


El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu.