CAES

Parc del Montnegre i el Corredor

Navigation

Fitxa tècnica


Superfície protegida: 15.010 ha


Òrgan gestor: Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona


Ajuntaments:


Any d'aprovació del Pla Especial: 1989


Director del Parc: Antoni Bombí Arnau


Oficina del Parc: Església, 13, 2n, 08471 Vallgorguina


Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h


Tel. 938 679 452


Fax 938 679 092


A/e: p.montnegre@diba.cat