CAES

Parc d'Olèrdola

Navigation

Convocatòries de treball


Les ofertes de treball de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es regeixen per la normativa establerta en la funció pública.


En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.