CAES

Parc d'Olèrdola

Navigation

Òrgans de gestió


Consell Coordinador


El Consell Coordinador del Parc d'Olèrdola va ser constituït el 15 de març de 1993 i té la següent composició:

 

President
El president de la Diputació de Barcelona

 

Vicepresident
El diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

 

Vocals

L'alcalde de l'Ajuntament d'Olèrdola
L'alcalde de l'Ajuntament de Canyelles
El cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals (DB)
Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
El director del Museu d'Arqueologia de Catalunya

Actes de les reunions


12/11/2019Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

07/05/2019Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

30/10/2018. Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

18/06/2018Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

07/11/2017. Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

09/07/2017Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

29/11/2016. Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

24/05/2016Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

03/12/2015Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

01/04/2015Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

28/10/2014Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

27/05/2014. Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

25/06/2013Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

27/11/2012Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

05/07/2012Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

11/10/2011Acta de la reunió del Consell Coordinador. Olèrdola [pdf]

24/03/2011Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

01/07/2010Acta de la reunió del Consell Coordinador. Canyelles [pdf]

interest