CAES

Parc d'Olèrdola

Navigation

Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola


El Pla especial del protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola va ser aprovat en data d'11 de novembre de 1992 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1.672 de 20 de novembre de 1992. Ha estat modificat en data de 2 de desembre de 1997 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 2.562 de 22 de gener de 1998.


El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu