CAES

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navigation

Cartografia del Pla especial

Nom: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Acrònim: SLL
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma de declaració de l'espai: 11/04/1973
Data de publicació de la norma vigent: 09/09/1998
Identificador EuroParc: 510002

 


Metodologia d'obtenció:

Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.

 

 


Contingut:

510002_EGEIPOL.SHP: Elements geològics d'especial interès (polígons)
510002_EGEIPUNT.SHP: Elements geològics d'especial interès (punts)
510002_EQUIP.SHP: Equipaments
510002_AN.SHP: Zonificació
510002_ET.SHP: Estructura del territori
510002_LIMPARC.SHP: Límit del parc
510002_SENDERS.SHP: Senders excursionistes

 


Sistema de referència

Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI


Contacte:

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat