Entitats conservacionistes


Vés enrere

DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural

DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural

DEPANA és una organització no governamental sense ànimde lucre fundada l'any 1976 amb l'objectiu de defensar el patrimoni natural del país, des d'una perspectiva globalitzadora dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de l'home amb el medi. Declarada d'Utilitat Pública el 1979, és membre de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), del CIDN (Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza), del BEE (Oficina Europea del Medi Ambient) i d'Eurosite.

web : www.depana.org/interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa