CAES

Xarxa de Parcs Naturals

Entitats excursionistes


Centre Excursionista de Mura

Centre Excursionista de Mura

El Centre Excursionista de Mura, fundat a l'any 1989, és hereu del desaparegut moviment 'Amics de Mura' i impulsa la realització d'activitats relacionades amb la cultura, la història, el respecte a la natura i l'excursionisme.

web : www.cemura.cat/


Centre Excursionista de Terrassa

Centre Excursionista de Terrassa

El Centre Excursionista de Terrassa, el setembre de l'any 1910, és una entitat l'objectiu primordial de la qual és la pràctica de l'excursionisme i l'alpinisme per les contrades de dins i fora del nostre país, amb inclusió de les noves i actuals disciplines esportives de muntanya. També el foment d'activitats de tota mena, per tal de conèixer, estudiar, conservar i apreciar tot allò de notable que ens ofereix la natura, la història, les tradicions, els costums, la llengua, la literatura, l'art, la ciència i la cultura en general.

web : www.ce-terrassa.org/


Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)

Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals que cal conservar i conèixer en profunditat per determinar les necessitats de gestió i protecció que en garanteixin el futur. Els espais naturals protegits són una peça clau d'aquest patrimoni i tenen un paper preeminent en la seva conservació. Catalunya disposa d'una autèntica xarxa d'espais, una xarxa que va de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

web : www.gencat.cat/parcs


Unió Esportiva de Sabadell

Unió Esportiva de Sabadell

La Unió Excursionista de Sabadell és una entitat que té com a objectius el foment de la pràctica de l'excursionisme i de tots els esports que es fan a la muntanya, així com també el foment de la cultura pròpia del nostre país. Com a entitat sense ànim de lucre, la UES organitza excursions, conferències, xerrades, sortides divulgatives, cursos de formació i té servei de biblioteca de muntanya per als seus associats.

web : www.ues.cat/


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa