Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona | Parc Fluvial Besòs
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 28 de febrer del 2018

Aprovades les bases de les subvencions 2018 de la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Biomassa. Autora: Eva Guillamet / Diputació Barcelona

11/01/2018

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 3 de gener ha publicat les bases especifiques i la convocatòria de concessió de subvencions, corresponents a l'exercici 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar les activitats d'explotacions forestals, empreses agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l'àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Es tracta de subvencions en l’àmbit del Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Serra de Collserola.

Les activitats o projectes subvencionats s'hauran de realitzar dins del període comprès entre l'1 de gener del 2018 i el 30 de juny del 2019, excepte per a les activitats de les entitats culturals que hauran d'executar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer del 2018 inclòs.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. El model normalitzat està disponible a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals i a l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, c. Comte d’Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona – tel. 934 022 423.

Dins la pàgina web d'informació administrativa, trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les beques, convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Collserola, Educació ambiental, Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, Parc Fluvial Besòs,