Montseny
Amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Jornada de treball a Masia Mariona sobre el tritó del Montseny

$urlFileEntry

Reunió a Masia Mariona. Autor: XPN

06/04/2018

El divendres 16 de març, la seu de l'Oficina del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, Masia Mariona, va acollir la celebració d’una jornada taller amb l'objectiu de definir la reintroducció del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) al seu hàbitat natural.

Durant la sessió, realitzada a Masia Mariona en el marc del projecte Life Tritó Montseny i amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), es va treballar per tal de poder definir les estratègies de reintroducció de l’espècie al seu hàbitat natural.

La jornada va començar amb una breu presentació en què es va definir què s’ha fet fins ara i què es vol aconseguir. A continuació, els vint-i-tres assistents es van agrupar en tres grups de treball per abordar aspectes diversos: la gestió, l’ecologia i el coneixement d’aquest amfibi. Un debat per intentar establir els objectius i els criteris de priorització per ampliar l'àrea de distribució del tritó del Montseny va cloure la jornada.

Algunes de les qüestions que es van treballar en aquesta jornada van ser les següents:

Quina estratègia poblacional es planteja per identificar les noves localitats d’introducció? Llocs propers a les poblacions existents o maximització de la distribució dins l’hàbitat potencial de l’espècie?

Quines característiques tindrien aquestes localitats? Quines pressions i amenaces cal considerar i prevenir en les localitats identificades? Quins requisits haurien de complir per ser considerades com a localitats prioritàries?

Quines característiques han de tenir les noves poblacions? Quin és el nombre mínim d’individus que caldria introduir en cada nova localitat? Quina és l’àrea mínima d’intervenció per mantenir una població viable?

Totes aquestes accions van ser motiu de debat. S’espera que al llarg de l'execució del projecte Life Tritó Montseny puguin quedar resoltes per millorar l'estat de conservació d'aquest amfibi endèmic del Montseny, un dels més amenaçats d'Europa i una espècie catalogada en perill crític per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Projecte europeu Life Tritó Montseny 

El projecte Life Tritó Montseny, coordinat per la Diputació de Barcelona juntament amb la Generalitat de Catalunya (a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i Forestal Catalana), la Diputació de Girona i el Zoo de Barcelona, té una durada de quatre anys, fins al desembre de 2020. Busca millorar l'estat de conservació de l’amfibi i del seu hàbitat de ribera amb mesures com ara incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu, eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat, assegurar la conservació genètica de l’espècie i ampliar la seva àrea de distribució.

També vol establir una major cobertura legal a partir de l’aprovació d’un pla de conservació de l'espècie, incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics, i implicar i comprometre els diferents agents del territori, tant de persones com d’administracions i entitats, en la conservació dels hàbitats de ribera i especialment de la seva biodiversitat.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web Life Tritó Montseny, visionar els vídeos del canal Youtube del Life Tritó Montsenyfer un seguiment a Twitter a partir de l'etiqueta #LifeTritóMontseny i descarregar-vos el díptic següent.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi,