caes

Miquel Àngel Marín recita Miquel Àngel Marín

Títol recital: que no l'heu pas de seguir: abans d'atènyer les ruïnes

Lloc: Parco di Porto Conte (El Alguer)

Autor vídeo: Ester Xargay

Productor: Xarxa de Parca Naturals. Diputació de Barcelona

Durada: 00:43