CAES

Xarxa de Parcs Naturals

Migració Canòpolis 2017  
  Agost Setembre    
  29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 total  
Observador Joscal Joscal Rafgon Rafgon Rodamo Rodamo Joscal Rafgon Joscal Rafgon Rafgon Rodamo Rodamo Joscal  
Espècie             Vent SE S NE SE     SE SO SE SE SE SE SE O  
Circus aeruginosus 1 4 12   1 2 1 18 12 3 1     1 56 Arpella vulgar
Accipiter nisus 7 2 1 3   6 5 5 6 1   1 1 7 45 Esparver vulgar
Falco tinnunculus 2 1 2 2 2 4 1 2 3     2 1 3 25 Xoriguer comú
Pernis apivorus             1   3   1 5 4 1 15 Aligot vesper
Falco subbuteo   2       3     2     2   1 10 Falcó mostatxut
Circaetus gallicus   2         1     1 1       5 Àliga marcenca
Accipiter gentilis 1               2   2       5 Astor
Circus pygargus 1   2     1                 4 Esparver cendrós
Falco peregrinus 2               1         1 4 Falcó pelegrí
Pandion haliaetus                 2           2 Àliga pescadora
Aquila pennata   1         1               2 Àliga calçada
Falco eleonorae 2                           2 Falcó de la reina
Falco sp.     1 1                     2 Falcó sense determinar
Elanius caeruleus           1                 1 Esparver d'espatlles negres
Milvus migrans             1               1 Milà negre
Accipitidae                   1         1 Accipitidae
Total 16 12 18 6 3 17 11 25 31 6 5 10 6 14 180  
durada cens (min.) 250 240 110 180 210 240 270 165 225 185 120 225 180 200 2800  
Freqüencia pas (ocell/h.) 3,8 3 9,8 2 0,9 4,3 2,4 9,1 8,3 1,9 2,5 2,7 2 4,2 3,9  

 

Migració Canòpolis 2017  
  Agost Setembre                    
altres espècies 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
Merops apiaster x x >50 >175 >46 >24 >30 >10 >140 >2   >195   >60   Abellerol
Streptopelia turtur                               Tórtora
Ardea purpurea                               Agró roig
Apus melba >200 >100 x >250     x                 Ballester
Ciconia nigra                               Cigonya negre
Phalacrocorax carbo                               Corb marí gros
Riparia riparia                               Oreneta de ribera
Columba palumbus     >16 >16   >2                   Tudó
                                 
no migrant                                
Aquila fasciata 2 1 2 2     2 1 2 1 1     1    
Falco peregrinus           1                    
Falco tinnunculus 1 1         3 4 2 2       3    
Corvus corax 1               2 2            
Accipiter nisus                                
                                 
Participants 6 13 8 4 8 33 7 7 2 6 2     26 122  

interest