CAESEN

Xarxa de Parcs Naturals

Organismes i institucions internacionals


Arc Llatí

Arc Llatí

L'Arc Llatí és una regió econòmica integrada del Sud d'Europa que compren els territoris de la ribera del Mediterrani Occidental (Espanya, França i Itàlia) i que està definida en la Perspectiva Europea d'Ordenació del Territori. Aquest territori compta amb una sèrie de característiques comunes de caràcter històric, cultural, socioeconòmic, geoclimàtic i mediambiental que li donen una especificitat i una identitat important en el procés d'integració europea.

web : www.arcolatino.org/ca


EUROPARC - España

EUROPARC - España

EUROPARC-España és una organització en què participen les institucions implicades en la planificació i la gestió dels espais naturals protegits de l'Estat espanyol. Constitueix el principal fòrum professional on es discuteixen i elaboren propostes per a la millora d'aquests espais.

web : www.europarc-es.org/


Fedenatur

Fedenatur

Fedenatur (Federació europea d'espais naturals i rurals metropolitans i periurbans) va ser creada arran del segon simposi d'àrees naturals a les zones metropolitanes i periurbanes celebrat a Barcelona l'any 1995 i inspirat en la Cimera de Rio de 1992, per establir intercanvis del treball entre els especialistes en espais periurbans a escala Europea.

web : www.fedenatur.org/


IUCN The World Conservation Union

IUCN The World Conservation Union

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) és una aliança global per a la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals. És una associació única, que congrega organitzacions amb experiències diverses en el tema, creant oportunitats per a treballar de manera conjunta en matèries d'interès comú. Mitjançant la seva estructura, la UICN promou el diàleg entre els governs i la comunitat d'ONG sobre assumptes polèmics relacionats amb el medi ambient i la seva conservació. L'objectiu d'aquest diàleg és incrementar l'enteniment sobre la importància de la formulació de plans de conservació i desenvolupament de polítiques. Els seus membres, de més de 140 països, inclouen 77 estats, 114 agències governamentals i més de 800 ONG.

web : www.iucn.org/


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa