Organismes i institucions internacionals


Vés enrere

Arc Llatí

Arc Llatí

L'Arc Llatí és una regió econòmica integrada del Sud d'Europa que compren els territoris de la ribera del Mediterrani Occidental (Espanya, França i Itàlia) i que està definida en la Perspectiva Europea d'Ordenació del Territori. Aquest territori compta amb una sèrie de característiques comunes de caràcter històric, cultural, socioeconòmic, geoclimàtic i mediambiental que li donen una especificitat i una identitat important en el procés d'integració europea.

web : www.arcolatino.org/cainterest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa