Organismes i institucions internacionals


Vés enrere

IUCN The World Conservation Union

IUCN The World Conservation Union

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) és una aliança global per a la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals. És una associació única, que congrega organitzacions amb experiències diverses en el tema, creant oportunitats per a treballar de manera conjunta en matèries d'interès comú. Mitjançant la seva estructura, la UICN promou el diàleg entre els governs i la comunitat d'ONG sobre assumptes polèmics relacionats amb el medi ambient i la seva conservació. L'objectiu d'aquest diàleg és incrementar l'enteniment sobre la importància de la formulació de plans de conservació i desenvolupament de polítiques. Els seus membres, de més de 140 països, inclouen 77 estats, 114 agències governamentals i més de 800 ONG.

web : www.iucn.org/interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa