Parcs amb conveni


Vés enrere

Parco Naturale de la Maremma (Itàlia)

Parco Naturale de la Maremma (Itàlia)

L'any 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre el Parc del Garraf i el Parco Naturale de la Maremma a Itàlia. El principal objectiu de la gestió del parc és, mitjançant fórmules participatives i de consens, donar compliment al seu Pla especial garantint la preservació dels valors naturals i culturals, l'ús públic ordenat de la muntanya, les demandes culturals, pedagògiques i científiques i el desenvolupament socioeconòmic.

web : www.parks.it/parco.maremma/interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa