CAES

Xarxa de Parcs Naturals

Programes internacionals


Interreg IIIB

Interreg IIIB

Interreg III és la iniciativa comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a favor de la cooperació entre regions de la Unió Europea durant el període 2000-2006. L'objectiu d'Interreg consisteix en augmentar la cohesió econòmica i social a la UE fomentant la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, així com el desenvolupament equilibrat del territori.

web : europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_es.htm


Programa Life Anella Verda

Programa Life Anella Verda

La Diputació de Barcelona ha impulsat des de l'Àrea d'Espais Naturals un projecte Lifecofinançat per la Unió Europea que ha consistit en una proposta de planificació territorial sostenible de la regió metropolitana de Barcelona. Han format part com a socis d'aquest projecte la mateixa Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

web : www.diba.es/parcs/life


Programa MaB

Programa MaB

El programa de la UNESCO Home i Biosfera (MaB) desenvolupa les bases, tant en l'àmbit de les ciències naturals com de les socials, per al desenvolupament sostenible i la conservació de la biodiversitat, així com per a la millora de la relació entre la gent i el medi ambient global.

web : www.unesco.org/mab


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa