Recomanacions i consells


Consells útils per a la vostra estada al parc


 

 

  Les bones pràctiques

Els espais naturals protegits són indrets on es poden practicar activitats a l’aire lliure i conèixer el nostre patrimoni natural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins indicats.


  L’ús de la bicicleta

 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Adeqüeu la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 20 km/h.
 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada. • Per causes justificades, en determinades zones del Parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Seguiu els consells de la circulació motoritzada.

  La circulació motoritzada

 • La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.
 • Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.
 • El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.
 • No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.

  Visitem el parc amb seguretat

 • Planifiqueu la ruta i porteu sempre un plànol per orientar-vos.
 • Procureu caminar sempre per senders o camins clarament marcats o senyalitzats.
 • Porteu calçat adient, aigua, una provisió de queviures, roba còmoda i d’abric, així com una gorra, ulleres de sol i protecció solar.
 • Si aneu en grup no perdeu el contacte visual amb la resta de companys. No abandoneu ni deixeu mai enrere un company de ruta.
 • El vent fort pot provocar la caiguda de branques i altres elements. A les crestes o les carenes, es pot incrementar el risc d’accidents. En condicions de vent intens eviteu els indrets exposats.
 • En cas de boira és fàcil desorientar-se, no abandoneu el camí principal.
 • En cas de xàfecs o tempestes amb aparell elèctric, abandoneu les crestes dels cims, els arbres aïllats i les entrades de les coves. Un bosc dens i atapeït pot servir d’aixopluc.

  Com podem ajudar a prevenir un incendi

 • No està permès fer foc ni barbacoes fora dels espais habilitats.
 • Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi, com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles.
 • Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu al 112.

 


  Els animals de companyia

 • Els propietaris dels animals domèstics són els responsables que la seva conducta no pertorbi l’activitat tant dels habitants del parc com de la resta de visitants.
 • Porteu el gos lligat. Cal que tingueu una cura especial amb la conducta dels vostres gossos o altres animals de companyia, sobretot quan us trobeu a prop de persones, d’una masia o d’un ramat.
 • Procureu no deixar els excrements dels animals, especialment als llocs amb més afluència de visitants.
 • No abandoneu mai animals domèstics; és una conducta tipificada com a infracció. Poden esdevenir animals agressius, així com perjudicials per als ecosistemes naturals.
 • Els gossos perillosos, a més d’anar lligats, han de portar morrió. S’entén per gos perillós aquell que la llei el tipifica així, però també qualsevol gos que tingui un comportament agressiu. 

  Què cal fer amb les deixalles

 •  És responsabilitat dels visitants emportar-se els residus que genera la seva activitat i reciclar-los.

 

 

 

Altres recomanacions


 

  Si hi ha risc de neu o ha nevat, consulteu l’estat de les carreteres i pistes a la pàgina web del parc. Conduïu amb precaució, respecteu els senyals i les indicacions dels guardes i dels informadors.

  L’acampada lliure no és permesa en cap de les seves modalitats, incloses les autocaravanes.

  La presència i l’activitat humana han deixat un conjunt de manifestacions arquitectòniques i artístiques al llarg del temps. Cal respectar aquest ric patrimoni cultural.

  Respecteu la natura i la tranquil·litat de l’entorn. Cal evitar sorolls innecessaris.

  Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes, ja que són el mitjà de vida de molts dels habitants del parc.

  Els aprofitaments forestals són activitats tradicionals a la majoria dels parcs. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs.

  Per protegir les poblacions de fauna autòctona, està prohibit alliberar animals de companyia o forans que les puguin desplaçar del seu hàbitat.

  La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Si coincidiu amb una batuda de senglar, cal que respecteu la senyalització i no us allunyeu dels camins.

  La circulació de cavalls s’ha de limitar a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

  El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refugi i aliment a moltes espècies animals. És protegit per la llei i la recol·lecció, tant de l’arbre com de les seves parts, és penalitzada.

  Si colliu bolets, no malmeteu el bosc utilitzant eines o furgant la terra. (Consulteu aquí les recomanacions)

 

 

 

 

 

  Les castanyes i les pinyes, constitueixen l’aliment de diverses espècies animals, a més de ser un recurs econòmic per als propietaris forestals. Colliu-ne amb moderació i sempre amb l’autorització dels propietaris. (Consulteu aquí les recomanacions)

 

 

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa