CAESEN

Xarxa de Parcs Naturals

Universitats


CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

El CREAF és un centre de recerca bàsica i aplicada en ecologia terrestre, especialment forestal, que té com a objectius: realitzar recerca bàsica i aplicada sobre els sistemes ecològics terrestres, desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per a millorar la gestió del medi i difondre aquests coneixements mitjançant activitats de formació, assessorament i difusió.

web : www.creaf.uab.es/


Equip Biologia de la Conservació Àliga Perdiguera

Equip Biologia de la Conservació Àliga Perdiguera

L'àliga perdiguera és un rapinyaire típic dels paisatges mediterranis, les poblacions del qual han patit una davallada considerable en les darreres dècades. L'Equip d'Estudi de l'Àliga Perdiguera té com a objectiu la conservació de l'àliga perdiguera per mitjà de la recerca aplicada, la divulgació i l'aplicació de mesures de conservació.

web : www.ub.edu/aligaperdiguera


Universitat Autònoma de Barcelona / Ligit

Universitat Autònoma de Barcelona / Ligit

El Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona té signat un conveni de col·laboració amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per a la realització de sistemes d'informació i de la cartografia relacionats amb el programa SITxell (Sistema d'Informació de Xarxa d'Espais Lliures) desenvolupat per l'esmentada Àrea.

web : ligit0.uab.es/web/


Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té signats convenis amb diversos departaments de les universitats per tal de desenvolupar programes de recerca en col·laboració amb les Oficines Tècniques de l'Àrea.

web : www.ub.es/


Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

L'Àrea Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té signats convenis amb diversos departaments de les universitats per tal de desenvolupar programes de recerca en col·laboració amb les Oficines Tècniques de l'Àrea.

web : www.upc.es/


Universitat Pompeu Fabra

Universitat Pompeu Fabra

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té signats convenis amb diversos departaments de les universitats per tal de desenvolupar programes de recerca en col·laboració amb les Oficines Tècniques de l'Àrea.

web : www.upf.es/


interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa