oct.
08
2017


Anellament al Parc Fluvial del Besòs

Blauet. Foto: Parc Fluvial del Besòs

Blauet. Foto: Parc Fluvial del Besòs

Horari d'inici: 9 h

Horari complet:
De 9 a 13 h

Lloc: Interior del Parc Fluvial del Besòs, accés Can Zam

Santa Coloma de Gramenet

Lloc de trobada: Interior del Parc Fluvial del Besòs, accés Can Zam
El punt de trobada serà a l'accés de Can Zam, a la gespa del Parc Fluvial del Besòs

Organitzadors: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Telèfon: 676 400 990

A/e: xlarruy@yahoo.es 

Públic a qui va dirigida l'activitat: General

Accés: Gratuït

Descripció:Es mostrarà a la ciutadania el valor que tenen els herbassars i els canyissars de depuració per als ocells en aquests trams envoltat per nuclis urbans densificats. Les explicacions les farà un especialista de 9 a 13h. Aquesta vegada l'activitat oferirà una variació prou engrescadora, per això és imprescindible portar botes d'aigua.
 

Requisits activitat: Es recomana dur binocles, càmera i aigua.


Categories: Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, fauna, vertebrats, ocells,

compartir