Estatuts


 

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de carácter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Agrari que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.

 

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat