CAES

Parc Natural de la Serra de Collserola

Navegació

Circulació motoritzada

  • La circulació motoritzada del parc s'ha de desenvolupar de manera ordenada i respectuosa amb el medi.
  • L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna. Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.
  • El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
  • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.
  • Els camins, corriols i senders són d'ús exclusiu per als vianants. La circulació de vehicles s'ha de limitar a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

L'ús de la bicicleta

Els ciclistes que circulin per la xarxa viària del parc tenen l'obligació de:

  • Respectar la preferència dels vianants i evitar causar-los molèsties.
  • Adequar la velocitat a les característiques de la via per tal d'evitar les situacions de risc i garantir la  seguretat dels vianants, especialment en els llocs més freqüentats.
  • Circular només per les vies principals i per totes les pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de tres metres, en què no estigui expressament prohibit, com ara corriols, rieres, torrents, roquetars, camps a través, camins d'amplada inferior a tres metres i les especialment senyalitzades a tal efecte.
  • Per causes justificades, en determinades zones del parc la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment. Cal seguir sempre la informació i la senyalització que ho estableix.