CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Funga. Recerca i seguiment


En el Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals s'especifica la necessitat de desenvolupar coneixement de la funga.

 

Tot i que els bolets formen part de la quotidianitat de l'ésser humà, la recerca i el seguiment de la funga no és gaire freqüent en espais naturals protegits. La informació disponible s'acostuma a centrar en els bolets que tenen usos culinaris o que es consideren tòxics, els quals representen una proporció molt petita de la funga que creix als ecosistemes.

 

A tall d'exemple, en el període 2014-2015 només en el Parc de la Serralada de Marina, que té 3.157 hectàrees de superfície, es va elaborar un catàleg, Estudi de la funga de Parc de la Serralada de Marina, que enregistrava 408 espècies diferents (Llistosella, 2015). Tres de les espècies identificades, Gymnopus hybridusRussula pseudoaeruginea i Neohendersonia congoensis, corresponen a les primeres citacions al territori català. A causa de l'escassetat d'estudis de funga, tant aquestes primeres citacions com les espècies molt poc citades de l'estudi s'han d'interpretar amb criteris de raresa, més que d'amenaça per a la conservació.

interest