Avantatges pels participants


Donar a conèixer la vostra oferta de productes o serveis d’alt valor afegit gràcies a pertànyer a algun dels municipis de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona a públics especialment interessats.

Participar amb les vostres ofertes a les diverses convocatòries d’activitats d’EspaiNaturàlia. A tal fi, a mesura que es vagin produint, us notificarem les convocatòries amb les condicions de participació.

Formar part del directori d’aquest web com a productor amb les vostres ofertes.

interest