Recomanacions


Respecteu les activitats agrícoles, ramaderes i forestals ja que són el mitjà de vida per a molts habitants del parc.

 

Utilitzeu la xarxa de pistes i camins senyalitzats. No és permesa la circulació fora de les carreteres i les pistes d'ús públic. Visiteu el parc amb seguretat.

 

Gaudiu del parc tot respectant la riquesa natural i arquitectònica.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu les papereres i contenidors dels pobles propers.

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

És prohibit de fer foc a tot el parc.

 

L'activitat de caça està regulada.

 

La pesca al pantà està prohibida cautelarment des del 5 de març de 2009. No agafeu cap animal ni colliu flors silvestres; està prohibit abandonar animals de companyia.

 

No és permesa l'acampada lliure.

 

Reduïu la velocitat del vostre vehicle quan circuleu per camins.

 

Respecteu la tranquil·litat de la natura. Al pantà hi ha unes zones protegides, destinades al refugi i reproducció dels ocells. Utilitzeu uns prismàtics per observar-los i feu el mínim soroll possible.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]