CAESEN

Parc del Garraf

Navegació

Agermanaments


Autor: XPN

Autor: XPN

Des de l'any 2000, el parc està agermanat amb la Riserva Naturale Monte Soratte i, des de l'any 2001, amb el Parco Naturale della Maremma.

El conveni de col·laboració entre el Parc del Garraf i la Riserva Naturale Monte Soratte ha propiciat l'agermanament entre dos municipis d'ambdós parcs: Begues, per la part catalana, i Sant'Oreste, per la part italiana.

El principal objectiu de la gestió del parc és, mitjançant fórmules participatives i de consens, donar compliment al seu Pla especial garantint la preservació dels valors naturals i culturals, l'ús públic ordenat de la muntanya, les demandes culturals, pedagògiques i científiques i el desenvolupament socioeconòmic.