Recomanacions


La propietat de la terra en el parc és en la seva major part privada, però el manteniment i la millora d'aquest patrimoni és responsabilitat de tothom.

 

L'agricultura és el mitjà de vida d'alguns dels habitants d'aquest espai i dels voltants. Respecteu la seva feina.

 

El parc és un indret idoni per practicar esports a l'aire lliure i per conèixer millor el patrimoni natural i cultural de la zona. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins. Visiteu el parc amb seguretat.

 

La circulació de vehicles amb motor, bicicletes i cavalls no és permesa fora de les pistes d'ús públic. Respecteu-ne els senyals.

 

El massís del Garraf és un massís càrstic amb avencs. Els avencs són cavitats subterrànies verticals, que poden tenir alguns centenars de metres de fondària, que es formen per dissolució de la roca calcària en contacte amb l'aire i l'aigua. Us recomanem que extremeu la precaució en caminar pel parc. No sortiu dels senders senyalitzats i tingueu cura dels infants.

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

Utilitzeu les àrees d'aparcament que hi ha a la xarxa viària.

 

La presència i activitat humanes han deixat tot un seguit de manifestacions arquitectòniques i artístiques: muralles, masies, esglésies, marges, camins, etc. que constitueixen un patrimoni cultural d'una gran riquesa que hem de conservar.

 

La caça és regulada amb la finalitat que se'n faci un aprofitament sostenible i garanteixi el manteniment de les poblacions faunístiques que caracteritza el parc.

 

Respecteu tots els elements que configuren el paisatge del parc.

 

El margalló és una espècie protegida per la Llei i se'n penalitza la recol·lecció.

 

Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. Recordeu que és una espècie protegida i que la seva captura i tinença són sancionades per la Llei.

 

Practiqueu l'escalada amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos.

 

El rocam del massís del Garraf també està protegit. No es permet alterar-lo ni extreure'l.

 

Recordeu que està expressament prohibit fer foc i barbacoes en tot el parc.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu les papereres o els contenidors que trobareu en diferents indrets del parc.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]