Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2019-2020
Data de publicació: 20/03/2019
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 25/04/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds es poden presentar des del 25 de març al 25 d'abril.


Documents addicionals: