Òrgans de gestió


Assemblea General del Consorci


El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és un ens consorciat públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és integrat per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant Sadurní d'Osormort.


Composició

 

President

 • El president del Consorci és l’Il·lm. Sr. Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

Vicepresident

 • La vicepresidència és exercida per l’Il·lm. Josep Tarin i Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals I prevenció d’Incendis Forestals i alcalde de Talamanca.

Gerent

 • La gerent del Consorci és la Sra. Maria Ángeles Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Vocals

 • Il·lm. Sr. Carles Banús Puigivila, alcalde de l’Ajuntament de Tavèrnoles
 • Il·lm. Sr. Enric Riera Santaeulària, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort
 • Il·lm. Sr. Joan Carles Rodriguez Casadevall, alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
 • Il·lm. Sr. Xavier Roviró Alemany, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles

Suplents

 • Sr. Francesc Gibert Genís, regidor de l’Ajuntament de Tavèrnoles
 • Sra. Carme Torrents Buxó, regidora de l’Ajuntament de Folgueroles
 • Sr. Lluís Solanas Roca, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
 • Sr. Joan Josep Riera Masgrau, regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort
 • Sa. David Quintero Gónzalez, regidora de l’Ajuntament de Vilanova de Sau

 

Actes de les reunions