Recomanacions


Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes ja que són el mitjà de vida per a molts habitants d'aquest espai i el seu entorn.

 

El bosc és un recurs natural renovable que en aquest espai s'aprofita de manera racional. Les tales hi són regulades per la Llei forestal de Catalunya i per la normativa de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

 

No és permesa la circulació de vehicles, bicicletes i cavalls fora de les carreteres i les pistes d'ús públic. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins senyalitzats i respecteu la propietat privada. Visiteu l'espai natural amb seguretat

 

Reduïu la velocitat del vostre vehicle quan circuleu pels camins i no el deixeu estacionat de forma que obstaculitzi el pas.

 

Gaudiu de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona tot conservant-ne la riquesa natural i arquitectònica.

 

Recordeu que al període del 15 de març al 15 d'octubre és expressament prohibit realitzar cremes, el llançament de focs d'artifici, els focs a terra i les barbacoes als terrenys forestals i la franja de 500 m que els envolta. Del 16 d'octubre al 14 de març, si heu de fer foc dins de terrenys forestals o a la franja de 500 m que els envolta caldrà que ho comuniqueu a les oficines del cos d'agents rurals, a l'ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 

No llenceu les deixalles. Utilitzeu les papereres o els contenidors existents i els dels pobles propers.

 

No és permesa l'acampada lliure. Si voleu acampar us caldrà un permís; els ajuntaments us orientaran per obtenir-lo.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]

 

Les castanyes, a més de ser un recurs econòmic per als seus propietaris, constitueixen l'aliment de moltes espècies animals. Colliu-les amb moderació i amb l'autorització dels propietaris dels arbres. Recomanacions per recollir castanyes [PDF]

 

El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refugi i aliment a moltes espècies d'animals. És protegit per la Llei i la seva recol·lecció és penalitzada.

 

No feu sorolls innecessaris. Respecteu la tranquil·litat, especialment als llocs de nidificació dels ocells.

 

No abandoneu animals de companyia ni agafeu cap animal.

 

Les activitats de caça i pesca hi són regulades per la Llei i únicament són permeses als vedats de caça i de pesca existents.

 

Seguiu les indicacions i recomanacions dels cartells, dels punts d'informació i dels guardes.

 

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.