CAESEN

Informació administrativa

Navegació

Convocatòria específica per a l'atorgament de dues beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals


Convocatòria B-10/16


Beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Data de publicació: 13/06/2016
Butlletí: BOPB (B-10/16)
Termini presentació sol·licituds: fins al 23/06/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Els interessats poden presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic o en paper en el termini de 10 dies (fins al 23 de juny de 2016) naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 
  • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
    • Oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).

Documents addicionals:

interest