Preus privats d'equipaments i serveis


En virtut de la normativa vigent, la Diputació de Barcelona estableix les taxes de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic provincial, en el cas de l'ús d'espais i la prestació de serveis al Parc del Castell de Montesquiu: l'ús d'espais als centres d'informació, de recursos i documentació, i la prestació de serveis per estades, colònies, programes pedagògics, personal, lleure cultural, exposicions, àrea d'esplai, equipaments pedagògics, audiovisuals, cursos formatius, zones d'acampada i visites, i pel servei de fotocòpies.

interest