CAES

Informació administrativa

Navegació

Subvencions a centres d'educació


 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2023
  Data de publicació: 24/11/2022
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 15 de febrer de 2023
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Codi de la Convocatòria :202320225120013833

  D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index )

   

  Terminis presentació sol·licituds:

  El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 12 de gener de 2023 i finalitzarà el 15 de febrer de 2023 inclòs. 

  D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar -se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits -ciutadania/) mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 


  Documents addicionals:
 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2022
  Data de publicació: 29/12/2021
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 11 de febrer de 2022
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Codi de la Convocatòria : 202220215120012943

  D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index )

   

  Terminis presentació sol·licituds:

  El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 10 de gener de 2022 i finalitzarà l'11 de febrer de 2022 inclòs. 

  D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar -se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits -ciutadania/) mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 


  Documents addicionals:

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació