Marina
Es va presentar l'Informe de gestió

Se celebra la 1a sessió ordinària anual del 2018 de l'Assemblea del Consorci del Parc de la Serralada de Marina

$urlFileEntry

Participants a l'Assemblea. Autor: XPN

21/05/2018

El divendres 18 de maig, l'Oficina del Parc, a la Conreria, va acollir la primera de les dues sessions ordinàries anuals d’enguany de l'Assemblea General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, amb la presència de representants de tots els ens que la conformen.

Durant l'Assemblea general, es va presentar la nova gerent, Joana Barber, i es van tractar diversos temes d’interès per a tots els municipis com, per exemple, l’estat de la plaga del Tomicus.

Per la seva banda, Cinta Pérez, directora del Parc de la Serralada de Marina, va oferir un extens repàs de l’Informe de gestió per retre comptes de les activitats i projectes endegats enguany.

Pérez va estar acompanyada pel tècnic d'ús públic i educació ambiental de la Direcció Territorial Oriental i del Parc, Toni Navarrete, el qual va presentar als assistents el procés de participació i la metodologia emprada per arribar al consens amb les entitats sobre el Manual de bones pràctiques en activitats organitzades a peu.

La presentació va ser molt ben rebuda així com l’explicació del consens al qual s’ha arribat mitjançant les restriccions de traçats i nombre de participants a les activitats per les zones més fràgils i vulnerables des del punt de vista de la conservació del patrimoni natural.

L’ordre del dia de la primera assemblea del 2018 també comprenia l'aprovació de l’acta de la sessió del 19 d’octubre del 2017 i retre comptes del decret que aprova la liquidació del pressupost de l'exercici del 2017 i les resolucions de la Presidència i la Gerència.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina,