Parc Fluvial Besòs
El dimecres 11 de juliol

El Parc Fluvial realitza un tractament larvari al riu Besòs

$urlFileEntry

Tractament larvari. Autor: Parc Fluvial del Besòs

12/07/2018

En la segona campanya de seguiment de les larves dels dípters quironòmids de la temporada 2018, s’ha realitzat el seguiment de vuit punts de mostreig distribuïts al llarg del tram baix del riu Besòs (Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs).

Les densitats de larves de quironòmids vermells (Chironomus riparius), l’espècie que normalment provoca més molèsties fora del riu i per a la qual és específic el tractament larvicida, han estat clarament més elevades en la majoria de punts respecte el primer mostreig, probablement a conseqüència de les elevades temperatures i la manca de pluges. Tot i així, es tracta de valors considerats, com a màxim, “moderats”.

Per altra banda, les densitats de larves de Cricotopus spp. registrades continuen sent més baixes que altres anys i, bàsicament, s’han censat valors baixos.

La manca de previsió de pluges i les elevades temperatures que es preveu per als propers dies fan pensar que les densitats continuaran creixent i assoliran valors considerats “elevats”.

Per aquests motius, s’ha considerat oportú realitzar el tractament larvari que ha conclòs a les 14 h del dimecres 11 de juliol.

El 18 de juny es va fer la primera campanya de recompte larvari. Aleshores, les densitats obtingudes de larves de quironòmids vermells van presentat una abundància molt baixa a tots els punts i, consegüentment, no va ser necessari realitzar cap tractament larvari.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, invertebrats, insectes, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs,