CAES

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Estatuts


 

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i el ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per estudiar i buscar solucions globals als problemes del Parc que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.